Javna nabava

Plan nabave za 2016 god.
S
prečavanje sukoba interesa
Pravilnik o postupku nabave male vrijednosti DV Zrno
Plan rashoda i izdataka 2017-2019 god.

Plan nabave za 2017 god.
Plan rashoda i izdataka 2015 -2017 god.
Plan rashoda i izdataka 2016 - 2018 god.
Plan nabave za 2015 god.
Izmjena plana nabave za 2016 god.
Financijsko izviješće za 2017 god.
Plan nabave za 2018 god.
F
inancijski plan DV Zrno za 2018 god.
F
inancijsko izviješće DV Zrno za 2018 god.
B
ilješke uz Financijski izvještaj za 2018 god.
P
lan nabave DV Zrno za 2019 god.
P
lan rashoda i izdataka 2019-2021 god.

Ispiši stranicu