Pravni okvir

Dječji vrtić Zrno

Nede Krmpotić 5, 10000 Zagreb, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080230797, Žiro račun otvoren je kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb broj: HR9223600001101396660.
Ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno ravnateljica Zorica Lusavec.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija Dv Zrno
Zahtjev za pristup informacijama

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Zakon o zaštiti osobnih podataka uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podatakaDOKUMENTI TAJNIŠTVO
S
tatut DV Zrno
Plan klasifikacijskih oznaka za 2016 god.

Pravilnik o kućnom redu DV Zrno


Odluka Upravnog vijeća

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ZRNO

Predstavnica radnika: Josipa Petrović
Predstavnik roditelja: Kristian Ačkar
Predstavnici Osnivača: Josip Stjepanović, Ljiljana Martinović, Dragutin Lacković
Ispiši stranicu