Govor djeteta

 

  


Djeca usvajaju jezik kroz svakodnevne aktivnosti- tijekom obroka, za vrijeme obavljanja kućnih poslova, za vrijeme obavljanja osobne higijene,putovanja, šetnje, kupovine..usvajaju nove riječi,njihovo značenje, način gramatičke tvorbe, situacije u kojima se koriste. Osobe iz djetetove okoline znatno potiču razvoj govornih sposobnosti :
• Ako su dobri govorni modeli
• Ako jasno imenuju stvari
• Ako potiču bogaćenje rječnika
• Kad često koriste nove riječi u govoru da ih dijete zapamti
• Kad kroz komunikaciju potiču razvoj gramatike
• Ako postavljaju pitanja otvorenog tipa koja će potaknuti dijete na kompleksnije odgovore
• Ako sami na djetetova pitanja odgovaraju više, duže, opširnije
• Ako nepoznate odgovore traže zajedno s djetetom
• Ako potiču dijete na prepričavanje priča, doživljaja
• Ako pjevaju pjesmice, recitiraju, uče brojalice
• Kad često čitaju i pričaju priče

SIMPTOMI KOJI UPUĆUJU NA ODSTUPANJA U GOVORNOM RAZVOJU

• Teškoće u imenovanju stvari svakodnevne upotrebe
• Korištenje kratkih rečenica
• Teško govorno izražavanje
• Prisutnost čestih gramatičkih grešaka
• Teškoće u izgovoru glasova
• Teškoće u izgovoru dužih i složenijih riječi
• Teškoće u učenju pjesmica i brojalica
• Teškoće u pamćenju općenito


Ispiši stranicu