Kad bih ponovno mogla odgajati svoje dijete

 

 

 Kad bih ponovno mogla odgajati svoje dijete,
više bih bojala prstima, a manje upirala prstom.
Manje bih ga ispravljala,
a više s njim veze uspostavljala.
Skinula bih pogled sa sata,
a više bacala pogled na njega.
Pobrinula bih se da manje znam,
a da mi više bude stalo.
Išla bih na više izleta i puštala više zmajeva.
Prestala bih izigravati ozbiljnost,
i ozbiljno bi se igrala.
Trčala bi kroz više polja
i gledala u više zvijezda.
Više bih se grlila, a manje vukla.
Rjeđe bi bila stroga,
a puno bi mu više toga priznavala.
Najprije bi mu gradila samopouzdanje,
a kasnije kuću.
Manje bi ga poučavala o ljubavi prema moći,
a više o moći ljubavi.


                                                                                                Diane Looman


Ispiši stranicu