Roditelji i djeca

 

 

Ponekad roditelji zborave da su najprije osobe sa svojim potrebama, mišljenjem i osjećajima te počinju igrati ulogu roditelja, misleći da moraju sebe transformirati kad dođu djeca. Na žalost, ta preobrazba čini da ljudi zaboravljaju da su i dalje ljudska bića sa svojim pogreškama, ograničenjima, osjećajima i potrebama. Razvijaju osjećaj krivnje i neadekvatnosti,previše se trude, zanemaruju svoje potrebe i mogu postati nezadovoljni. I djeca pate, također, jer ona žele da njihovi roditelji budu sretni i zadovoljni ljudi. Roditelji su osobe, a ne bogovi. Neka ponašanja vaše djece neće vam se sviđati. Nećete uvijek prema njima osjećati samo ljubav i nježnost...

U trenutcima kada vam je teško nudimo vam prvu pomoć odnosno podršku pratećim stručnim tekstovma.

 

 

 

 

 

 


Ispiši stranicu