Zdravlje

 

 

 

Zdravstvena zaštita djece regulirana je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, a integrani je dio svih aktivnosti u vrtiću.

Primarna orijentacija na području zdravlja je svakako prevencija, koja obuhvaća mjere zdravstvene prevencije i edukacije svih čimbenika u dječjem vrtiću vezano uz zdravlje djece. 


Ispiši stranicu