"Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima"


U vrtiću Zrno  realiziran   je  projekt:
 
„ OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA“
 
Zašto je pokrenut ovaj projekt?
Projekt „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima„ pokrenut je s ciljem kvalitetnijeg uključivanja djece romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja.
Pružanje jednakih mogućnosti na redovito i kvalitetno obrazovanje svoj djeci osnovni je preduvjet uspješne integracije nacionalnih manjina u društvo.
                         

Podaci o projektu

Nositelj projekta:
Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport
Opći cilj projekta:
Pridonijeti uključivanju većeg broja djece romske nacionalne manjine u redoviti odgojno-obrazovni sustav
 
 
Specifični ciljevi projekta:                                                              

 

Glavne aktivnosti projekta: 
 

  1. Informativne i edukativne radionice za roditelje pripadnike romske nacionalne manjine
  2. Izrada dvojezičnih obrazovnih materijala za djecu pripadnike romske nacionalne manjine
  3. Kreiranje i provedba grupnih i individualnih odgojno obrazovnih-razvojnih programa za bolju uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine
  4. Stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata za rad sa djecom pripadnicima romske nacionalne manjine

 
Predviđeni rezultati:

 

  1. Poboljšana uključenost roditelja pripadnika romske nacionalne manjine u proces integracije njihove djece u odgojno obrazovni sustav u Gradu Zagrebu
  2. Olakšano prevladavanje jezične i socijalne barijere djece pripradnika romske nacionalne manjine
  3. Izrađeni i provedeni odgojno-obrazovni programi za bolju uključenost djece pripradnika romske nacionalne manjine
  4. Poboljšana stručnost i senzibilnost  ( odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata) za rad sa djecom pripradnicima romske nacionalne manjine.
  5. Organizirana regionalna konferencija o važnostima uključivanja djece od 4-7 godina pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav odgoja i obrazovanja

 
Ukupna vrijednost projekta: 177.503,89 EUR
EU sufinanciranje projekta: 146.334,21 EUR ili 82%
Vrijeme provedbe projekta: 22.8.2013. – 21.11.2014.


              


 

 


Ispiši stranicu