Samovrednovanje u vrtiću ZrnoKontinuiranom samovrednovanjem vrtića Zrno usmjeravamo  smo se na proces razvoja ustanove , na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te na unapređivanje postojećeg stanja. Samovrednovanjem  ustanove ne obuhvaćamo  samo postignuća nego i procese, odnose i uvjete unutar kojih se ostvaruje odgojno- obrazovni proces.
Smatramo da je kontinuirano samovrednovanje vlastite odgojno-obrazovne prakse, jedan od prvih koraka na putu njezina unapređivanja i obveza je svih čimbenika odgojno- obrazovnog procesa.  U samovrednovanju ustanove  sudjeluju roditelji i djelatnici ustanove.

 


Ispiši stranicu